top of page

Clubreglement

 

1. Het doel van de club is om op zaterdag en zondag een gezonde  sportieve fietsontspanning aan te bieden;

Het grote principe is : samen uit, samen thuis.

Tijdens de zaterdagritten ligt de nadruk op vrijheid, zowel in afstand als snelheid.

De zondagsritten zijn een clubgebeuren en worden steeds samen in elke groep afgewerkt volgens het programma.

2. Het is verplicht in clubkledij te rijden tijdens de zondagsritten.

3. Om homogene groepen te krijgen fietsen we op zondag in 4 groepen :

- groep A : gemiddelde 27-29 km/u

- groep B : gemiddelde 24-26 km/u

- groep C : gemiddelde 21-23 km/u

- Damesgroep : gemiddelde 23-25 km/u

Noteer wel dat elke groep open staat voor zowel mannen als vrouwen.

4. e-bikes zijn welkom. Zij houden zich wel aan de afgesproken snelheden per groep.

5. Het lidgeld bedraagt 25 euro en is jaarlijks betaalbaar. De VWB verzekering, zowel individueel als voor een gezinsaansluiting bedraagt 40 euro. Deze verzekering komt bij een ongeval alleen tussen in lichamelijke schade, niet in materiële schade. Een aansluiting bij de VWB is wel verplicht.

6.Tijdens het fietsen wordt ten allen tijde de wegcode gerespecteerd. De fietsen dienen ook uitgerust te zijn volgens de bepalingen van het verkeersreglement.

7. Voor de clubkledij gelden de volgende afspraken :

Elk lid betaalt zelf zijn kledij volgens het aanbod van de club.

Een pakket, samengesteld door de club, kan beschouwd worden als een borg en kan terug verdiend worden door te fietsen.

Per 15 ritten wordt 1 schijf terug betaald, met een maximum van 2 schijven per jaar. Na 4 schijven is de borg volledig terug betaald.

 

8. Op het einde van het seizoen worden 2 klassementen opgemaakt.

Clubkampioenen : volgens het aantal gereden ritten, zowel op zaterdag als op zondag.

De clubkampioen, zowel bij de dames als de heren krijgt een kampioenentuitje, de nummers 2 en 3 een waardebon.

Zondagritten : Goud = 25 ritten, Zilver = 22 ritten en Brons = 20 ritten

Extra prijs voor de beste senior (+65 jaar)

De winnaars ontvangen een waardebon.

Alleen ritten uit het programma of aangekondigd in de Nieuwsflashes komen in aanmerking voor de klassementen.

Het programma kan tijdens het seizoen steeds gewijzigd worden. Dit wordt aan de leden meegedeeld per mail in de Nieuwsflashes.

9. Waar nodig en bij onvoorziene omstandigheden zal het bestuur steeds in eer en geweten een oplossing zoeken.

bottom of page